2019-11-02

Må si at Night Mode på iPhone 11 Pro er ganske effent.

paviljongen i Torshovparken