Undersøkelse om familiepolitikk og holdninger til å få barn

2019-10-17

Kantar gjennomfører på oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning og Barne- og familiedepartementet en spørreundersøkelse om familiepolitikk og ønsker om å få barn. Målet er å kartlegge noen av årsakene til at det fødes stadig færre barn i Norge.

Har blitt utpekt som offer, så har begynt å svare (så får man se om jeg gidder å gjøre meg ferdig). Tar kanskje litt feil, men synes følgende spørsmål og alternativ muligens er litt uklar.

merkelig kombo spørsmål/svaralternativer