2019-10-11

Så bestemt form flertall er nødvendig for å slå på Hue-lysene, men bestemt form entall duger når de skal slås av.

Siri, du er sannelig underfundig.