2019-10-10

Noen ganger når jeg reiser meg fra en sofa eller stol, så klarer jeg noen ganger å aktivisere Siri fordi kronen blir trykt inn. Hvis jeg sier noe eller lager andre lyder samtidig, så kan det hende at Siri prøver å tolke lydene.

Og noen ganger blir det litt filosofisk.