2019-10-05

Kjekt at Apple kom med litt flere etter 1000 i iOS 13.