Finally! Endelig lik layout av ikoner på iPad i portrett og landskap.