2019-09-15

Denne står ved lekeplassen i Torshovparken, og som man kan se, så brukes den nok flittig av unger som leker. Fascinerende hvordan den er mer enn irrgrønn enkelte steder og polert bronse andre steder.