2019-09-14

De har jobbet på den i sommer, og endelig er fontenen i drift igjen.