I fortsettelsen av serien «for sen til festen» har jeg nylig begynt på A Clash of Kings, bok 2 om TV-serien Game of Thrones😜.