2019-08-26

Føles treffende at «inept» var det eneste jeg manglet.

Bilde av dagens Polygon i The Times der inept var eneste jeg ikke klarte