2019-07-31

Grusbanen man for lenge lenge lenge lenge lenge lenge lenge siden brukte å spille fotball og tennis på begynner å bli en naturlig gressbane. Eller vegetasjonsbane med et hint av bjørkeskog er kanskje mer korrekt.