2019-07-30

Storm. Som er en særs veloppdragen hund. Så vidt han anerkjenner din eksistens når han ligger ute og venter på matmor eller matfar som er på et ærende han ikke kunne bli med på.