Ombord i tog for å reise til Barteby. Norge, ditt nærmeste ferieland.