2019-07-18

Da er årets sommerferie i gang. Eller årets fleksitids og vaktavspaseringsperiode. Måtte nesten bruke opp deler av de 70 timene jeg har i begge kategoriene. Har 30 dager ferie igjen, og ettersom det er noen tidskritiske greier som skal jobbes med frem mot jul, så kommer jeg neppe til å redusere det antallet.

Tror nok det blir en dialog med HR mot slutten av året.