Og er det ikke bryllup, så brukes paviljongen til dans.