2019-07-16

Og er det ikke bryllup, så brukes paviljongen til dans.