2019-07-14

Sært å lage en piece om trønderrockerene DDE.