2019-06-28

Jeg brukte riktignok en spilleliste fra Spotify som dekket de tre eller fire første sesongene, brukte Songshift til å gjøre den om til Apple Music. Men så avsluttet jeg med å legge inn musikken fra de siste sesongene. Setter pris på å få de små varslene om at andre finner det nyttig å ta i bruk den spillelisten jeg gjorde tilgjengelig.