2019-06-27

KitKat med wasabi. Visstnok. Var god. Ikke så sterk som man fryktet basert på tidligere erfaring med wasabi.