Må kunne hevdes at Oslo ble utsatt for et realt skybrudd nå nettopp.