2019-06-20

Så andre episode av Chernobyl i dag. De siste sekundene av episoden når geigertellerene går amok var effektfullt. Husker ikke så mye av nyhetene fra den gangen. Bortsett fra snakk om becquerel og radioaktivt regn.