En av de mange såkassene som er plassert ut i bydelen.