2019-02-18

Satte ny pers på NYT crossword i dag. 14 minutt, 31 sekund. Føler at det er greit for en som ikke har det som morsmål. Greier også ofte tirsdag på en grei tid. Men på alle andre dager blir det bruk av hjelpemidler så godt som alltid. Ikke alltid man vet hva hintet handler om.