fenland

2019-02-12

Dette er den mest irriterende situasjonen i Polygon. Mangler ett ord, og dette ordet bruker alle bokstavene (det er alltid minst ett ord som bruker alle bokstavene). Men jeg klarer ikke å finne det.

Damn you «fenland».

low-lying wet land with grassy vegetation; usually is a transition zone between land and water; “thousands of acres of marshland”; “the fens of eastern England”