Flaks at de bommet på fargene når det var så åpenbart at noe var feil.