2018-11-26

Sitat fra en samtale jeg overhørte på vei til butikken.

«Det er jo det flotte med å fortsatt bo i Drøbak. Jeg kan hyle og skrike så mye jeg vil»