2018-11-22

Jøss. Andre gang denne uka. Er jo en del av ordene som er ren gjetning basert på deduksjon av ordene før og etter de ordene som fortsatt er skjult. Men fornøyd lell.