2018-06-27

CO2 mangel kan medføre stans i øl-produksjonen innen kort tid. Og ettersom CO2 brukes av vannrenseanlegg har Oslo bedt befolkningen om å ikke bruke vann til f.eks vanning av plen.