2018-06-25

Mens man venter på å kjøpe seg en falafel.