Halt and Catch Fire. Slutten.

2018-03-30

Da er man ferdig med å se på Halt and Catch Fire. Ble jammen litt vemodig mot slutten. Men også optimistisk. Joe ser ut til å ha funnet sin plass. Donna og Cameron begynte å jobbe sammen (antar jeg), Joanie var på tur og fant seg sjøl, og Haley ser ut til å følge i mor og fars fotspor.

Særlig Donna og Cameron slutten er interessant. For hva pokker var ideen til Donna.