2018-03-05

Skifte sengetøy fire om natten fordi det er umulig å sovne etter å ha sovet ca. 200 timer siden torsdag (ikke sjekk matten) p.g.a sykdom, og noe måtte man ha å gjøre.

Søndagens aktivitetsnivå har nok også noe å si. Våknet før ni, men befant meg for det meste foran kopekassa.