2018-02-25

Black Mass var ikke akkurat en højdare. Alle elementene føles overfladisk behandlet. Man har Depp og Cumberbatch (og mange andre kurante skuespillere) og så klarer man å lage en såpass kjedelig film