4

2016-08-16

Regjeringen har blitt enige om å sette som krav at de som søker seg til lærerutdanning trenger karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående for å komme inn. Sånn i utgangspunktet høres det jo fornuftig ut, folk flest vil vel at deres barn skal undervises opp av flinke lærere.

Det kan hende det er fornuftig. Det kan til og med hende at det er en billig måte å øke statusen på utdanningen/yrket (det er jo vanskelig å komme inn på legestudiet, ergo må jo høyere krav for lærerutdanningen medføre økt status) uten å innføre andre tiltak, som f.eks høyere lønn.

Men på den annen side, det er allerede manko på lærere, og verre skal det bli. Å kunstig redusere utvalget av potensielle studenter, og dermed fremtidige lærere, virker ikke som en fornuftig tilnærming. Det kan hende at Malin ikke var tilstrekkelig motivert til å bli lærer, selv om hun hevder noe annet, så lenge hun ikke ville jobbe hardt nok med forbedre karakteren sin fra 3 til 4. Selv er jeg av den oppfatning at motivasjon og gode nok karakterer tilpasset studiefordypningen man ønsker å ta burde holde. Så får evt. karakterkravene komme når utdanningen blir populær fordi læreryrket har fått økt status. For eksempel pga bedre lønn.

At en del av disse politikerene som bestemte disse nye reglene ikke vil oppgi sine egne karakterer eller faktisk ikke ville være kvalifisert for lærerutdanningen basert på sine egne matematikk-karakterer er et billig poeng som ikke bidrar til noe.

Uansett, så blir det vel neppe lettere å redusere lærermangelen innenfor områder der matematikk-karakteren spiller litt mindre rolle. Jeg tror f.eks ikke at 6-12 åringer legger så mye merke til om lærer Malin hadde hatt 3 eller 4 i matematikk når hun underviser dem i faget norsk.