Ghost Fleet

2015-07-30

Ghost Fleet er en grei hypotetisk fremstilling om en fremtidig storkonflikt mellom Kina og USA, og om teknologien som vil bli brukt på begge sider. Er mer en laaaang fagartikkel om fremtidig militærteknologi enn en roman. Tom Clancyesque, bare tørrere og mindre interessant persongalleri. Her er det fotnoter og linker til artikler om teknologi som er det interessante.