2015-06-06

Beskjed til Bergen (observert i Oslo).