Straff

2015-02-24

Når jeg gikk hjem fra jobb i dag begynte jeg å høre på siste episode av This American Life som ofte er den beste timen med radio man kan høre på.

http://audio.thisamericanlife.org/widget/widget.min.js

Og jeg holdt på å bli sur på amerikansk rettsvesen. Fordi jeg antok at historien ville ta en bestemt retning.

Men det fikk meg til å tenke litt på norsk rettsvesen kontra amerikansk rettsvesen.

Slik det er i Norge er jo målet med fengslingen at den innsatte skal rehabiliteres for å kunne bli en nyttig samfunnsborger så snart straffen er avtjent. Mens for USA så virker det som om hevnaspektet og den allmenne rettsfølelsen er viktigere. Personlig synes jeg det virker som om samfunnsnytten er best tjent med den norske modellen.

Men, og det er et litt viktig men. Mens den amerikanske måten kanskje feiler på rehabiliteringsfronten, så feiler den norske måten noen ganger på hevnaspektet, den allmenne rettsfølelsen og med å beskytte samfunnet mot gjengangere. For det er noen, selv her i Norge, som ikke kan rehabiliteres.