Observasjoner

2015-01-08

Noen observasjoner fra diskursen i sosiale medier etter barbariet i Paris.

Jeg finner det for eksempel bittelitt morsom at noen som starter sin twitterprofil med «All acts of conformity, however minor, are damnable…» i en tankerekke der personen angriper provokasjon for provokasjonens skyld (når andre begynner å poste tegningene til satiremagasinet) også tvitrer følgende «Self policing. Google it.»

Og at personen mener at et angrep som dette ikke er et angrep på ytringsfriheten, fordi det er bare STATEN som kan begrense ytringsfriheten. Jeg er dog av den oppfatning friheten til å ytre seg også krever at man har trygghet til å kunne ytre seg, uansett hvor idiotisk det man ytrer er (som f.eks det jeg skriver her). At noen drepes for hva de har sagt eller tegnet vil i det lange løp faktisk føre til konformitet, at man unngår å si eller gjøre ting i frykt for å kunne bli fysisk angrepet. At Coca Cola i Sverige velger å ikke trykke det vanlige guttenavnet Mohammed på sine flasker er jo en naturlig konsekvens etter karikaturdemonstrasjonene for noen år siden. Kenan Malik mener jo denne konformiteten allerede har skjedd. Og at det ikke er bare skadelig for majoriteten, men også minoritetene som får vanskeligere arbeidsforhold for eventuell sosial endring.

Det er nok av media som faktisk sensurerer forsidene og karikakturene til Charlie Hebdo når de bruker det for å illustrere saken, evt. bruker de forsider og tegninger som ikke omhandler Islam.

En annen interessant ting er jo den delen twitteratiet (særlig en del amerikanere) som f.eks er flinke til å påpeke at det er typisk for media å angripe offeret etter f.eks en politiskyting av en svart mann har vært flinke til å påpeke at magasinet bare besto av hvite personer og var veldig xenofobisk og rasistisk og veldig provoserende.

Det kan hende, men responsen er fortsatt ikke i samsvar med «forbrytelsen».

Og det blir jo mildt talt latterlig når Frp presterer å skrive «Ingen skal få kneble det frie ord» når det bare er ca. en måned siden Frp fikk SAS til å trekke tilbake et flymagasin. En tekst som kan sies å være lite kontroversiell. Det kan hende det var bildebruken de reagerte mest på, men reaksjonene er uansett hyklersk.