Hypercube II

2014-12-09

I posten Hypercube omtalte jeg Arve Hjelseth og Christian Berg sin kritikk av rapporten fra Hypercube om eventuelle endringer på toppen av seriesystemet for norsk ligafotball.

De to herrene ble invitert til et møte med NTF og Hypercube, noe de skriver om her