Åpent brev til svensk venstreside

2014-07-08

Svenskene har jo vært litt bekymret for fremveksten av fascisme i Norge. Mimir har et greit svar tilbake.

Jeg tillater meg å minne dere om at svensker skylder oss nordmenn en viss ydmykhet i spørsmål om nasjonalisme og nazisme. Mens Norge i 500 år var underlagt sine naboland, har Sverige vært et slikt land som legger andre land under seg.

 ↪ Internrevisjonen