Er det …

dust

dust som i dust eller dust som i støv «taggeren» har tenkt på her?