De suverene

2012-06-30

De suverene av Per Egil Hegge handler om de sakkyndiges makt innenfor norsk rettspleie. I hovedsak om psykologene og psykiatrene, knyttet tett opp mot 22/7 og Anders Behring Breivik. Men han henter også eksempler fra en del andre saker.

Jeg har, som de fleste i Norge, fulgt med på saken. Og har fått med meg at det har vært en del kritikk mot de sakkyndige og påtalemakten. Jeg har naturlig nok ikke noe ekspertise på fagområdene, men det virker som om Hegge faktisk stiller en del viktige spørsmål som bør besvares.

Vi får aldri tilbake de som ble myrdet denne dagen, men basert på ‘De Suverene’ kan det virke som om man må gjennomgå systemet om hvordan sakkyndige blir brukt i rettsvesenet.

Den er både tidsriktig og for tidlig ute. Særlig fordi det til tider ble en farse når de psykologiske sakkyndige skulle forklare seg i rettsaken. Tenker særlig på Malte og hans fjerndiagnose av en mann han aldri hadde snakket med.

Jeg har en følelse av at boken ville ha vært enda mer kritisk i så måte. Anbefales.