2012-04-08

Trondheim, sett fra Havstein. April 2012