Når en kokk ikke kan smake maten sin

I grabbed a pinch of salt, put it directly on my tongue, and it tasted—no, felt—like slowly dissolving sand. And just like that my sense of taste was gone.

Om vi måtte velge bort en av sansene våre, så tror jeg de fleste av oss hadde valgt bort smaken.

 ↪ The Atlantic